• F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly F VS2 EX

137,224,000₫ 144,446,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly F VS1 EX

142,306,000₫ 149,796,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly E VS2 EX

145,864,000₫ 153,541,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly E VS1 EX

149,930,000₫ 157,821,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly D VS2 EX

149,930,000₫ 157,821,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly D VS1 EX

161,492,000₫ 169,992,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly F VVS2 EX

185,682,000₫ 195,455,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly E VVS2 EX

190,212,000₫ 200,223,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly F VVS1 EX

194,390,000₫ 204,621,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly D VVS2 EX

199,269,000₫ 209,757,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly D VVS2 EX

199,269,000₫ 209,757,000₫
 • F
 • VS2
 • VG

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts F VS2 VG

206,635,000₫ 217,511,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly E VVS1 EX

207,384,000₫ 218,299,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts F VS2 EX

207,752,000₫ 218,686,000₫
 • F
 • VS1
 • VG

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts F VS1 VG

215,625,000₫ 226,974,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts F VS1 EX

216,742,000₫ 228,149,000₫
 • E
 • IF
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly E IF EX

219,882,000₫ 231,455,000₫
 • E
 • VS2
 • VG

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts E VS2 VG

221,864,000₫ 233,541,000₫
 • D
 • VVS1
 • VG

Kim cương viên GIA 6.0ly D VVS1 VG

222,424,000₫ 234,130,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts E VS2 EX

222,980,000₫ 234,716,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.0ly D VVS1 EX

223,540,000₫ 235,305,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts E VS1 EX

231,234,000₫ 243,404,000₫
 • G
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts G VS1 EX

233,520,000₫ 245,810,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts D VS1 EX

240,526,000₫ 253,185,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts F VVS2 EX

251,741,000₫ 264,990,000₫
 • F
 • SI1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.6ly F SI1 EX

268,391,000₫ 282,517,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts F VS2 EX

274,389,000₫ 288,831,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts F VS1 EX

279,989,000₫ 294,725,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts D VVS2 EX

283,294,000₫ 298,204,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts F VVS1 EX

290,108,000₫ 305,377,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts E VS2 EX

291,750,000₫ 307,105,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts D VS2 EX

298,861,000₫ 314,590,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts E VS1 EX

302,548,000₫ 318,472,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts E VVS1 EX

306,501,000₫ 322,633,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.8ly F VS2 EX

323,615,000₫ 340,647,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.8ly E VS2 EX

326,767,000₫ 343,965,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts F VVS2 EX

345,369,000₫ 363,546,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly < 1cts D VVS1 EX

350,620,000₫ 369,074,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts F VVS1 EX

354,967,000₫ 373,649,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.8ly F VS1 EX

360,660,000₫ 379,642,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts E VVS2 EX

364,735,000₫ 383,932,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts E VVS1 EX

367,990,000₫ 387,358,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.3ly >= 1cts D VVS2 EX

370,968,000₫ 390,493,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.8ly E VS1 EX

378,549,000₫ 398,473,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.8ly F VVS2 EX

393,610,000₫ 414,326,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 6.8ly E VVS2 EX

404,039,000₫ 425,304,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.8ly D VS1 EX

418,237,000₫ 440,249,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 6.8ly F VVS1 EX

454,207,000₫ 478,113,000₫

Hiển thị 48/63

Xem Thêm sản phẩm