• G
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly G VS2 EX

10,493,000₫ 11,045,000₫
 • G
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly G VS1 EX

10,850,000₫ 11,421,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly F VS2 EX

11,296,000₫ 11,891,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly F VS1 EX

11,654,000₫ 12,267,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly E VS2 EX

11,654,000₫ 12,267,000₫
 • H
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly H VVS2 EX

11,743,000₫ 12,361,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly E VS1 EX

12,011,000₫ 12,643,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly D VS2 EX

12,011,000₫ 12,643,000₫
 • H
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly H VVS1 EX

12,100,000₫ 12,737,000₫
 • G
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly G VVS2 EX

12,100,000₫ 12,737,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly D VS1 EX

12,413,000₫ 13,066,000₫
 • G
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly G VVS1 EX

12,502,000₫ 13,160,000₫
 • F
 • VVS2
 • VG

Kim cương viên GIA 3.6ly F VVS2 VG

13,440,000₫ 14,147,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly F VVS2 EX

13,663,000₫ 14,382,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly F VVS1 EX

14,109,000₫ 14,852,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly E VVS2 EX

14,109,000₫ 14,852,000₫
 • D
 • VVS2
 • VG

Kim cương viên GIA 3.6ly D VVS2 VG

14,333,000₫ 15,087,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly E VVS1 EX

14,556,000₫ 15,322,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly D VVS2 EX

14,556,000₫ 15,322,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly D VVS1 EX

15,002,000₫ 15,792,000₫
 • G
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly G VS1 EX

16,119,000₫ 16,967,000₫
 • F
 • IF
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly F IF EX

16,297,000₫ 17,155,000₫
 • E
 • IF
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly E IF EX

16,744,000₫ 17,625,000₫
 • F
 • VS2
 • VG

Kim cương viên GIA 4.1ly F VS2 VG

16,788,000₫ 17,672,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly F VS2 EX

17,012,000₫ 17,907,000₫
 • D
 • IF
 • EX

Kim cương viên GIA 3.6ly D IF EX

17,190,000₫ 18,095,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly F VS1 EX

17,726,000₫ 18,659,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly E VS2 EX

17,726,000₫ 18,659,000₫
 • H
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly H VVS1 EX

17,949,000₫ 18,894,000₫
 • G
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly G VVS2 EX

17,949,000₫ 18,894,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly E VS1 EX

18,440,000₫ 19,411,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly D VS2 EX

18,440,000₫ 19,411,000₫
 • G
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly G VVS1 EX

18,664,000₫ 19,646,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly D VS1 EX

19,110,000₫ 20,116,000₫
 • H
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.5ly H VS2 EX

19,646,000₫ 20,680,000₫
 • G
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.5ly G VS2 EX

20,003,000₫ 21,056,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly F VVS2 EX

20,360,000₫ 21,432,000₫
 • F
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.5ly F VS2 EX

20,503,000₫ 21,582,000₫
 • G
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.5ly G VS1 EX

20,807,000₫ 21,902,000₫
 • F
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly F VVS1 EX

21,209,000₫ 22,325,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly E VVS2 EX

21,209,000₫ 22,325,000₫
 • F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.5ly F VS1 EX

21,316,000₫ 22,438,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.5ly E VS2 EX

21,734,000₫ 22,878,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly E VVS1 EX

22,057,000₫ 23,218,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly D VVS2 EX

22,057,000₫ 23,218,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.3ly F VVS2 EX

22,414,000₫ 23,594,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên GIA 4.1ly D VVS1 EX

22,905,000₫ 24,111,000₫
 • H
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên GIA 4.5ly H VVS2 EX

22,950,000₫ 24,158,000₫

Hiển thị 48/158

Xem Thêm sản phẩm