HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 

Trang Sức và Kim Cương là Tài sản quý giá, Quý Khách phải sử dụng nâng niu và nhẹ nhàng.

1. Đối với Trang Sức 

2. Đối với Kim Cương (KC)