* Đơn vị tính: VND

* 14/06 đến hết ngày 30/06/2024

* Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước Vui lòng cập nhật giá mới nhất tại cửa hàng hoặc website

Giá Kim Cương 3ly6. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D18,095,000
17,009,000
15,792,000
14,844,000
15,322,000
14,403,000
13,066,000
12,282,000
12,643,000
11,884,000
E17,625,000
16,568,000
15,322,000
14,403,000
14,852,000
13,961,000
12,643,000
11,884,000
12,267,000
11,531,000
F17,155,000
16,126,000
14,852,000
13,961,000
14,382,000
13,519,000
12,267,000
11,531,000
11,891,000
11,178,000
 

Giá Kim Cương 4ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D28,576,000
26,861,000
24,111,000
22,905,000
23,218,000
22,057,000
20,116,000
19,311,000
19,411,000
18,246,000
E27,683,000
26,022,000
23,218,000
22,057,000
22,325,000
21,209,000
19,411,000
18,246,000
18,659,000
17,539,000
F26,790,000
25,183,000
22,325,000
21,209,000
21,432,000
20,360,000
18,659,000
17,539,000
17,907,000
16,833,000

 

Giá Kim Cương 4ly5. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D37,880,000
35,607,000
32,730,000
31,094,000
29,515,000
28,039,000
25,978,000
24,939,000
24,617,000
23,632,000
E33,680,000
31,659,000
30,030,000
28,529,000
28,950,000
27,503,000
24,170,000
23,203,000
22,878,000
21,963,000
F29,690,000
27,909,000
28,890,000
27,446,000
27,889,000
26,495,000
22,438,000
21,540,000
21,582,000
20,719,000

 

Giá Kim Cương 5ly4. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D116,038,000
109,076,000
103,519,000
98,343,000
95,521,000
90,745,000
79,470,000
76,291,000
74,757,000
71,767,000
E107,037,000
100,615,000
95,545,000
90,768,000
92,350,000
87,733,000
76,272,000
73,221,000
68,568,000
65,825,000
F98,333,000
92,433,000
89,352,000
84,884,000
87,560,000
83,182,000
73,674,000
70,727,000
67,166,000
64,479,000

 

Giá Kim Cương 6ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D277,915,000
261,240,000
235,305,000
223,540,000
209,757,000
199,269,000
169,992,000
163,192,000
157,821,000
151,508,000
E231,455,000
217,568,000
218,299,000
207,384,000
200,223,000
190,212,000
157,821,000
151,508,000
153,541,000
147,399,000
F219,340,000
206,180,000
204,621,000
194,390,000
195,455,000
185,682,000
149,796,000
143,804,000
144,446,000
138,668,000
 

Giá Kim Cương 6ly3 (<1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D407,870,000
383,398,000
369,074,000
350,620,000
298,204,000
283,294,000
253,185,000
243,058,000
251,672,000
241,605,000
E344,815,000
324,126,000
322,633,000
306,501,000
288,686,000
274,252,000
243,404,000
233,668,000
234,716,000
225,327,000
F323,519,000
304,108,000
305,377,000
290,108,000
264,990,000
251,741,000
228,149,000
219,023,000
218,686,000
209,939,000
 

Giá Kim Cương 6ly3 (>=1CT). Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D533,014,000
501,033,000
463,056,000
439,903,000
390,493,000
370,968,000
334,396,000
321,020,000
314,590,000
302,006,000
E458,902,000
431,368,000
387,358,000
367,990,000
383,932,000
364,735,000
318,472,000
305,733,000
307,105,000
294,821,000
F388,302,000
365,004,000
373,649,000
354,967,000
363,546,000
345,369,000
294,725,000
282,936,000
288,831,000
277,278,000

 

Giá Kim Cương 6ly8. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D669,619,000
629,442,000
591,509,000
561,934,000
479,801,000
455,811,000
440,249,000
422,639,000
426,090,000
409,046,000
E537,048,000
504,825,000
531,698,000
505,113,000
425,304,000
404,039,000
398,473,000
382,534,000
343,965,000
330,206,000
F491,604,000
462,108,000
478,113,000
454,207,000
414,326,000
393,610,000
379,642,000
364,456,000
340,647,000
327,021,000

 

Giá Kim Cương 7ly2. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D858,491,000
806,982,000
806,883,000
766,539,000
661,380,000
628,311,000
628,577,000
603,434,000
561,392,000
538,936,000
E745,283,000
700,566,000
702,392,000
667,272,000
652,560,000
619,932,000
560,557,000
538,135,000
550,034,000
528,033,000
F680,670,000
639,830,000
624,155,000
592,947,000
609,079,000
578,625,000
543,996,000
522,236,000
499,493,000
479,513,000

 

Giá Kim Cương 8ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D2,314,706,000
2,175,824,000
2,084,434,000
1,980,212,000
1,704,701,000
1,619,466,000
1,435,429,000
1,378,012,000
1,259,055,000
1,208,693,000
E1,860,762,000
1,749,116,000
1,625,714,000
1,544,428,000
1,468,621,000
1,395,190,000
1,293,724,000
1,241,975,000
1,216,149,000
1,167,503,000
F1,580,000,000
1,485,200,000
1,525,714,000
1,449,428,000
1,382,224,000
1,313,113,000
1,248,293,000
1,198,361,000
1,183,830,000
1,136,477,000

 

Giá Kim Cương 9ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D3,885,988,000
3,652,829,000
3,259,581,000
3,096,602,000
2,920,772,000
2,774,733,000
2,433,976,000
2,336,617,000
2,141,899,000
2,056,223,000
E3,365,385,000
3,163,462,000
2,894,135,000
2,749,428,000
2,677,374,000
2,543,505,000
2,287,938,000
2,196,420,000
1,995,861,000
1,916,027,000
F2,875,000,000
2,702,500,000
2,671,538,000
2,537,961,000
2,451,614,000
2,329,033,000
2,141,899,000
2,056,223,000
1,849,822,000
1,775,829,000