* Đơn vị tính: VND

* Áp dụng từ ngày 15/07/2021

* Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước
Vui lòng cập nhật giá mới nhất tại cửa hàng hoặc website

Giá Kim Cương 3ly6. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D16,403,000
15,747,000
14,006,000
13,446,000
13,583,000
13,040,000
11,891,000
11,415,000
11,562,000
11,100,000
E15,980,000
15,341,000
13,583,000
13,040,000
13,207,000
12,679,000
11,562,000
11,100,000
11,186,000
10,739,000
F15,604,000
14,980,000
13,207,000
12,679,000
12,784,000
12,273,000
11,186,000
10,739,000
10,857,000
10,423,000
 

Giá Kim Cương 4ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D25,709,000
24,481,000
21,150,000
20,104,000
20,398,000
19,382,000
18,236,000
17,507,000
17,625,000
16,920,000
E24,957,000
23,759,000
20,398,000
19,382,000
19,646,000
18,860,000
17,625,000
16,920,000
16,967,000
16,288,000
F24,205,000
23,037,000
19,646,000
18,860,000
18,894,000
18,138,000
16,967,000
16,288,000
16,309,000
15,657,000

 

Giá Kim Cương 4ly5. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

 

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D35,274,000
33,663,000
30,080,000
28,677,000
28,380,000
27,045,000
23,195,000
22,067,000
22,379,000
21,284,000
E30,323,000
28,910,000
28,327,000
26,994,000
26,577,000
25,314,000
21,973,000
20,894,000
20,798,000
19,766,000
F28,083,000
26,760,000
26,488,000
25,228,000
24,710,000
23,522,000
20,398,000
19,382,000
19,270,000
18,499,000

 

Giá Kim Cương 5ly4. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

 

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D103,247,000
98,117,000
93,753,000
89,503,000
81,803,000
78,031,000
70,955,000
67,617,000
65,527,000
62,406,000
E92,567,000
88,364,000
87,162,000
83,176,000
77,973,000
74,354,000
66,905,000
63,729,000
60,099,000
57,195,000
F85,081,000
81,178,000
78,373,000
74,738,000
74,563,000
71,080,000
64,170,000
61,103,000
58,398,000
55,562,000

Giá Kim Cương 6ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D207,195,000
196,907,000
191,948,000
183,270,000
156,534,000
149,273,000
140,530,000
133,909,000
131,483,000
125,224,000
E186,726,000
178,257,000
175,535,000
167,514,000
153,761,000
146,611,000
133,833,000
127,480,000
130,308,000
124,096,000
F169,363,000
161,588,000
157,987,000
150,668,000
137,287,000
130,796,000
123,258,000
117,328,000
118,558,000
112,816,000
 

Giá Kim Cương 6ly3. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D354,603,000
338,419,000
296,033,000
282,192,000
257,325,000
245,032,000
238,854,000
227,300,000
224,707,000
213,719,000
E294,103,000
280,339,000
266,227,000
253,578,000
249,720,000
237,731,000
227,480,000
216,381,000
219,361,000
208,587,000
F261,160,000
248,714,000
255,587,000
243,364,000
231,123,000
219,878,000
210,518,000
200,097,000
206,308,000
196,056,000

Giá Kim Cương 6ly8. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D563,415,000
541,513,000
487,402,000
465,906,000
424,603,000
405,619,000
386,183,000
368,736,000
327,727,000
312,618,000
E470,118,000
449,313,000
430,962,000
411,724,000
383,157,000
365,831,000
330,909,000
315,673,000
290,648,000
277,022,000
F414,424,000
395,847,000
380,593,000
363,369,000
357,811,000
341,499,000
298,098,000
284,174,000
274,715,000
261,726,000

Giá Kim Cương 7ly2. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D743,912,000
716,595,000
683,385,000
657,883,000
573,982,000
551,763,000
505,621,000
485,452,000
467,827,000
447,114,000
E637,849,000
613,714,000
608,803,000
585,539,000
520,960,000
500,331,000
459,473,000
439,094,000
443,576,000
423,833,000
F569,405,000
547,323,000
523,933,000
503,215,000
451,650,000
431,584,000
431,743,000
412,473,000
384,225,000
366,856,000

Giá Kim Cương 8ly1. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1VS2
D1,750,069,000
1,687,567,000
1,494,718,000
1,439,876,000
1,397,296,000
1,345,377,000
1,196,191,000
1,150,305,000
802,010,000
772,950,000
E1,433,120,000
1,380,126,000
1,179,389,000
1,134,007,000
1,027,785,000
986,951,000
822,900,000
793,213,000
750,825,000
723,300,000
F1,219,458,000
1,172,874,000
1,065,196,000
1,023,240,000
913,890,000
881,473,000
771,802,000
743,648,000
672,841,000
647,656,000

Giá Kim Cương 9ly. Kiểm định GIA. Giác cắt Excellent

Color / ClarityIFVVS1VVS2VS1
D2,663,709,000
2,563,798,000
2,249,285,000
2,161,806,000
1,939,719,000
1,871,527,000
1,549,759,000
1,493,266,000
E2,449,859,000
2,356,363,000
2,099,901,000
2,016,904,000
1,799,966,000
1,735,967,000
1,449,939,000
1,396,441,000
F2,249,901,000
2,162,404,000
1,949,897,000
1,881,400,000
1,649,824,000
1,590,329,000
1,349,866,000
1,299,370,000