• F
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly F VS1 EX

50,049,000₫ 52,049,000₫
 • E
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E VS2 EX

50,049,000₫ 52,049,000₫
 • G
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly G IF EX

51,452,000₫ 53,452,000₫
 • E
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E VS1 EX

52,280,000₫ 54,280,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D VS2 EX

52,280,000₫ 54,280,000₫
 • F
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly F VVS2 EX

54,534,000₫ 56,534,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E VVS2 EX

56,765,000₫ 58,765,000₫
 • D
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D VS1 EX

56,765,000₫ 58,765,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E VVS1 EX

61,250,000₫ 63,250,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D VVS2 EX

61,250,000₫ 63,250,000₫
 • E
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly E IF EX

65,735,000₫ 67,735,000₫
 • D
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D VVS1 EX

65,735,000₫ 67,735,000₫
 • D
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.5ly D IF EX

83,652,000₫ 85,652,000₫