• H
 • VS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly H VS1 EX

29,038,000₫ 30,038,000₫
 • G
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly G VS2 EX

29,038,000₫ 30,038,000₫
 • D
 • VS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly D VS2 EX

36,168,000₫ 37,168,000₫
 • E
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly E VVS2 EX

39,250,000₫ 40,250,000₫
 • E
 • VVS1
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly E VVS1 EX

42,309,000₫ 43,309,000₫
 • D
 • VVS2
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly D VVS2 EX

42,309,000₫ 43,309,000₫
 • E
 • IF
 • EX

Kim cương viên LUCKY STAR 4.4ly E IF EX

45,368,000₫ 46,368,000₫