Bộ lọc
 • 10KY
 • SYN
 • CZ

Hoa tai đính đá màu Citrine vàng 10K Lusita S.Cit

6,666,000₫ 9,259,000₫
 • 10KW
 • SYN
 • CZ

Hoa tai đính đá màu Ruby vàng 10K Lusita S.Rub

6,666,000₫ 9,259,000₫
 • 10KW
 • SYN
 • CZ

Hoa tai đính đá màu Ruby vàng 10K Mocha S.Rub

5,719,000₫ 7,943,000₫
 • 10KW
 • SYN
 • CZ

Hoa tai đính đá màu Ruby vàng 10K Waddle RD S.RUB

4,636,000₫ 6,439,000₫
 • 14KW
 • SYN
 • CZ

Hoa tai đính đá màu Ruby vàng 14K Edition S.RUB

6,980,000₫ 7,755,000₫
 • 14KW
 • SYN
 • CZ

Hoa tai đính đá màu Ruby vàng 14K Rabbin S.Rub

21,658,000₫ 24,064,000₫
 • 10KW
 • SYN
 • CZ

Hoa tai đính đá màu Topaz vàng 10K Mocha S.Top

5,719,000₫ 7,943,000₫
 • 14KW
 • SYN
 • CZ

Hoa tai đính đá màu Topaz vàng 14K Rabbin S.Top

21,658,000₫ 24,064,000₫
 • 10KW
 • CZ

Hoa tai đính đá Onyx vàng 10K Barong N Ony

4,484,000₫ 4,982,000₫
 • 10KW
 • CZ

Hoa tai đính đá Onyx vàng 10K Eleganate Ony

3,756,000₫ 5,217,000₫
 • 10KW
 • CZ

Hoa tai đính đá Onyx vàng 10K Leggenda Ony

3,621,000₫ 5,029,000₫
 • 10KW
 • CZ

Hoa tai đính đá Onyx vàng 10K Tasteful N Ony

4,653,000₫ 5,170,000₫

Hiển thị 20/20 sản phẩm